SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO: Međuopštinska organizacija slepih

Autor C.S.P.

Međuopštinska organizacija slepih Kruševac osnovana je1955.godine i trenutno okuplja 205 članova i članica. Ova organizacija okuplja slepa i slabovida lica sa teritorije Rasinskog okruga radi pružanja pomoći pri ostvarivanju njihovih zajedničkih interesa i potreba.   Kruševac,ul.Veselina Nikolića 16 slepi037@yahoo.com 037/429-055

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO: Udruženje distrofičara Rasinskog okruga

Autor C.S.P.

Udruženje distrofičara Rasinskog okruga sa sedištem u Kruševcu je humanitarna, neprofitna organizacija osnovana radi pružanja podrške osobama sa invaliditetom sa posledicama oboljenja od mišićne i neuromišićnedistrofije kao i svim drugim osobama sa invaliditetom. Organizacija je osnovana 2000.godine i okuplja osobe sa distrofijom iz pet opština Rasinskog okruga – Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Ćićevac i Trstenik. Misija…

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO: Etno mreža “Rasina”

Autor C.S.P.

„Etno Rasina“ je udruženje koje ima za cilj promociju rukotvorina, očuvanje tradicionalnih  načina izrade odevnih predmeta, suvenira i predmeta za opremanje enterijera, kao i podsticanje proizvodnje rukotvorina kao perspektivne, ali nedovoljno razvijene privredne aktivnosti. Udruženje takođe ima za cilj da otrgne od zaborava stare zanate kao što su tkanje, pletenje, heklanje,grnčarstvo, intarzija u drvetu,zlatovez, kosovski…

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO: Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac

Autor C.S.P.

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac ima tradiciju dugu 68 godina. Dana 21.februara 1955.osnovan je Sreski odbor saveza gluvih Jugoslavije sa sedištem u Kruševcu. Danas je to Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac, sa sedištem u ul. Brijanovoj broj 7. OOGNK svoje delovanje ostvaruje na području grada Kruševca kao i na području opština Aleksandrovac, Brus,…

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO: Udruženje za pomoć i unapređenje položaja dece i mladih sa posebnim potrebama „Osmeh na dlanu“

Autor C.S.P.

Udruženje „Osmeh na dlanu“  je registrovao 2011. godine sa ciljem da unapredi položaj osoba sa posebnim potrebama i njihovih porodica. Udruženje broji 30 članova različitih dijagnoza i ometenosti: Daunov sindrom,autizam, cerebralna paraliza, distrofija mišića, laka ometenost i drugo. Udruženje se finansira  preko projekata kod Grada Kruševca, minstarstava Vlade Srbije, fondacija, humanitarnih organizacija,prijatelja donatora i realizuje…