Predstavljanje aktivnosti u Crnoj Gori

Posted Wednesday December 12, 2018 by S.P.

U organizaciji ADP-Zid u Podgorici je 4. i 5. decembra 2018. godine održan međunarodni Upbeat Forum društvenih inovacija, na kome se razgovaralo o trasiranju novog pristupa razvoja inovacija u zajednici. Forum je predstavljao dobru priliku da se učesnici upoznaju sa savremenim tendencijama u ovoj oblasti i sa primerima dobre prakse iz evropskog okruženja.

Veliku čast nam je predstavljao poziv organizatora da predstavimo “Evrokontakt” i naše aktivnosti u oblasti socijalnog preduzetništva, što smo sa zadovoljstvom prihvatili.

Forum je bio dobra prilika da upoznamo veliki broj stručnjaka i organizacija koje rade na unapređenju svojih zajednica kroz obogaćivanje društvenog života, posebno kroz kreiranje i primenu novih tehnologija. Nadam se da ćemo neka nova znanja i stečena iskustva biti u prilici da primenimo i kod nas.

I na kraju, želimo da čestitamo pre svega kolegama iz ADP “Zid”, koji su uložili mnogo truda i vremena da bi se ovako zahtevan skup kvalitetno organizovao!