Posts tagged with dan-socijalnih-preduzeca

Konferencija Dan socijalnih preduzeća

Prošlog meseca je održana konferencija “Dan socijalnih preduzeća”. U okviru konferencije Dan...

Prošlog meseca je održana konferencija “Dan socijalnih preduzeća”. U okviru konferencije Dan socijalnih preduzeća održan je Grad socijalnog preduzetništva, market na kome je 21 socijalno preduzeće iz 13 gradova i...

Dalje »