Posts tagged with evropski-pokret-u-srbiji

Skup o procesu evrointegracija i socijalnom preduzetništvu

Udruženje građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“ organizovalo je skup „Mogućnosti razvoja...

Udruženje građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“ organizovalo je skup „Mogućnosti razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji“. Dr Vladimir Međak je govorio o procesu pregovaranja Srbije i Evropske...

Dalje »
Dina Rakin smatra da je pre donošenja Zakona o socijalnom preduzetništvu potrebno doneti Strategiju socijalnog preduzetništva FOTO: CINK - S.Milenković