Promocija projekta je održana 14.12.2017. godine u Sali Regionalne privredne komore Kruševac u okviru SME Week

Promocija projekta je održana 14.12.2017. godine u Sali Regionalne privredne komore Kruševac u okviru SME Week