Pet razloga zašto je socijalno preduzetništvo važno

Datum: utorak 16 јула, 2019 | autor: S.P.

Na sajtu Cohive.space je nedavno objavljen tekst o tome zašto je socijalno preduzetništvo važno. Tekst je odličan i preporučujemo vam da ga pročitate u našem prevodu:

Među velikim brojem pojedinaca koji “jure“ finansijsku slobodu, sve je manji broj socijalnih preduzetnika koji su fokusirani na rešavanje nekih od najvećih svetskih problema. Koristeći najnovije tehnologije i inovacije, oni su usmereni na stvaranje uticaja koji će poboljšati naše živote i okruženje. Zaraditi novac nije dovoljno za njih. Oni imaju potrebu da svetu dodaju značajnu vrednost.

1. Vi ćete biti inspirativni izvor uticaja

Postoji preduzetnička strast i postoji uticaj. Možete pogoditi, u socijalnom preduzeću možete imati oboje! Kako bi stavili svoju energiju u rešavanje značajnog pitanja koje će doprineti našem društvu i / ili učiniti našu okolinu održivijom?

Na strani zaposlenih, upoznajemo se sa ovim novajlijama pod nazivom „Millennials“ koji polako ali sigurno počinju da zauzimaju radni prostor. Oni imaju drugačiji osećaj prioriteta i kao što nas podseća fastcompany.com, samo nekoliko njih rangira novac kao kriterijum br. 1, dok većina zapravo „želi raditi sa svrhom“.

“Socijalna preduzeća ispunjavaju želju da rade sa svrhom i usklade napore ljudi sa njihovim vrednostima.”

Veći broj kompanija već je počeo da poboljšava vezu između svrhe i rada. Međutim, socijalna preduzeća zaista ispunjavaju ovu želju da rade sa svrhom i usklade napore ljudi sa njihovim vrednostima. Globalne priče o uspehu kao što su Tom Shoes i Grameen Bank, kao i lokalne kompanije kao što je Scholly u SAD-u ili Triodos u Belgiji, ukazuju na mogućnosti da zaposleni pređu sa #workforsalary na #workforpurpose. Još bolje: verovanja koja kažu da se “činiti dobro” ne može pretvoriti u održiv posao, konačno nestaju. Dakle, da, možete da preživite, finansijski govoreći, dok rešavate socijalno ili ekološko pitanje.

2. Odgovorićete na potrebe klijenata

Sigurno ste primetili da je naša svest o održivosti rasla poslednjih godina. “The Guardian’’ tvrdi da “čak ni kriza nije naterala ljude da bi minimizirali njihov uticaj na životnu sredinu i njihovu potrošnju na etičke proizvode“. To dokazuje da je potražnja tržišta za preduzećima sa socijalnom misijom u srži njihovog razloga postojanja.

Istina je da određeni klijenti socijalnog preduzeća mogu biti teški za saradnju zato što često ne moraju da zadovolje samo potrebe klijenata, već i korisnika. Štaviše, budući da prethodni segment dozvoljava socijalnom biznisu da služi potonjem, postoji ravnoteža koju treba razraditi. Uzmimo primer socijalne trgovine kao Eis Epicerie u Zolwer-u (Luksemburg) koja ima stalne klijente koji plaćaju fer cenu za lokalne i proizvode tkzv. “fer trgovine“, koja omogućuje korisnicima socijalne službe da pristupe ovim proizvodima po pristupačnoj ceni.

Međutim, sadašnji trend za ekološki prihvatljive i etičke proizvode raspršuje sumnje u nedostatak mogućnosti za profitabilnost socijalnih preduzeća. Ukratko, dokle god postoji potreba za razvojem održivog poslovanja, nema razloga da se plašite izazova segmenta korisnika.

3. Odnosi izvan ekonomske svrhe

Socijalna preduzeća takođe imaju sposobnost da grade jake odnose između pojedinaca u društvenim i ekonomskim mrežama. Nasuprot tradicionalnoj trgovinskim i drugim poslovnim vezama, društveni odnosi koji olakšavaju razmene se uglavnom “hrane“ emocionalnom podrškom pruženom ne samo osobama sa potrebama, već i preduzetnicima.

Isto tako, deljenje informacija i resursa između zajednica može biti korisna za slične društvene grupe iz različitih delova sveta. Na primjer, međunarodne humanitarne inicijative, kao što je “fer trgovina“, dokazale su da socijalno preduzetništvo može pomoći u stvaranju mogućnosti za umrežavanje između dve ili više zemalja i učvrstiti one koji su ekonomski i socijalno marginalizirane.

4. Odgovornije poslovanje za stvaranje ekonomske i društvene vrednosti

Ovaj brzorastući sektor može rešiti društvene probleme i iskorištavati nove tržišne prilike odgovornije od tradicionalnih biznisa. Socijalna preduzeća se ne oslanjaju samo na prioritete vlada i zato mogu efikasnije odgovoriti na socijalne probleme. Pored toga, ne zaviseći od ograničenih sredstava od zvaničnih institucija, dovode do lakšeg zadovoljenja potrebe našeg društva.

Štaviše, budući da su činioci promena za zajednicu i značajno doprinoseći globalnoj ekonomiji, socijalni preduzetnici pružaju rešenja na način koji država ne pruža. To je takođe razlog zašto je socijalno preduzetništvo važno – nudi alternativna rešenja kada se administracija ne ponaša efikasno da bi zadovoljila hitne potrebe.

5. Društvena misija da svet postane bolje mesto

Radeći pod geslom “čini dobro radeći dobro“, društvena vrednost i društvene promene u srcu su svakog rada socijalnog preduzeća. Monetarni profit postaje samo sredstvo za preduzetnike da ostvare ciljeve usmerene ka ljudima. Svakako, socijalno preduzetništvo je više od ekonomske aktivnosti – daje društvu pozitivna rešenja koja menjaju svet u vreme kada su nam potrebna.

Socijalno preduzetništvo je važno jer maksimizira društvenu korist. Preduzetnici iz trećeg i četvrtog sektora to smatraju svojom obavezom da vrate zajednici. A da bi se to postiglo, pronalaze jedinstvene načine za stvaranje održivih rešenja za globalna ili lokalna aktuelna društvena pitanja kao što su zdravstvo, beskućništvo ili dečji rad.

Originalni tekst možete naći na sledećoj adresi:
https://cohive.space/blogs/5-reasons-why-social-entrepreneurship-matters?fbclid=IwAR3XzLCLK1MZ34ewV9uERL3pxfZIpJSPYpuADfqdl0dSHHFEIBavzTc9Dis

Tekst preveden i slika preuzeta sa sajta www.cohive.space