Podrška za sve dobre ideje!

Datum: petak 08 марта, 2019 | autor: S.P.

Fondacija Ana i Vlade Divac već 11 godina u Srbiji realizuje različite programe u oblasti podrške lokalnoj zajednici, medju kojima i one koji se bave socijalnim preduzetništvom.

„Fondacija Ana i Vlade Divac je već dugi niz godina posvećena razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji. Zapravo, mi već šest godina realizujemo program koji se zove „Ideja za bolje sutra“ a namenjen je baš razvoju socijalnog preduzetništva i to realizujemo sa Unikredit fondacijom i Unikredit bankom. Poslednje dve godine naš partner na projektu je i Smart kolektiv koji nam se pridružio u pružanju konsultantske podrške u razvoju poslovanja socijalnih preduzeća.

Kroz sam taj program podržali smo 23 socijalna preduzeća širom Srbije koja ostvaruju različite socijalne ciljeve. Fondacija učestvuje u svim aktivnostima za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji i tu zapravo vidimo održivi model zapošljavanja, ali ne samo model zapošljavanja nego i ostvarivanje naše misije a to je kreiranje jednog ravnopravnog, solidarnog i tolerantnog društva.

Do sada smo podržali 23 ideje širom Srbije i svaka od njih odgovara na rešavanje određenog socijalnog problema u lokalnoj zajednici. Tako smo podržali „Bagel Бејгл“ d.o.o koji realizuje udruženje „Atina“ a sredstva od te poslovne ideje odlaze na prevenciju trgovine ljudima.

Tu je „Naša kuća“ i njihova ideja „Kuhinja na točkovima“ kroz koju se zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili recimo „Hrono“ kao model poslovanja koji, pored proizvodnje jednog inovativnog proizvoda na tržištu, otkupljuje sirovine od malih proizvođača u Srbiji i na taj način obezbeđuje i mogućnost za zapošljavanje iz lokalne zajednice.

Dakle, ono što mi s druge strane imamo u vidu da je to biznis koji sam po sebi treba da ima jedan kvalitetan proizvod i uslugu kako bi bio samoodrživ i kompetentan na tržištu, a s druge strane da ostvaruje neke od vrlo važnih socijalnih ciljeva, da li je u pitanju zapošljavanje ili podizanje kapaciteta manjih dobavljača ili rešavanje nekog ekološkog problema. Dakle, socijalno preduzetništvo u širem smislu, ne samo kao socijalno zapošljavanje, kao što su to neki od predloga zakona ranije predviđali“, ističe Ivona Gvozdenović, menadžerka u Fondaciji Ana i Vlade Divac.

Više o radu Fondacije Ana i Vlade Divac možete saznati na www.divac.com