Potencijali socijalnog preduzetništva

Datum: utorak 14 августа, 2018 | autor: S.P.

„Socijalno preduzetništvo je jedan inovativan način da se reše određeni društveni problemi. Nosioci te, sad inovacije, su socijalna preduzeća koja identifikuju određeni društveni problem. Oni hoće time da se bave tako što će izaći na tržište, koristiće tržišne principe i na taj način dopinositi na rešavnju određenog društvenog problema“, navodi Dina Rakin iz Evropskog pokreta.

U poslednjoj studiji koja se bavi ovakvim vidom preduzetništva navodi se da ima oko 1200 socijalnih preduzeća. Rakin kaže da se ipak mogu izvojiti uspešnih 400 ovakvih preduzeća i dodaje da ih ima na teritoriji čitave Srbija, a izdvaja „Ružu Lebane“…

Ovo je početak teksta o socijalnom preduzetništvu koji je Nemanja Stevanović objavio na sajtu Mediax&Reform. Pogledajte kompletan tekst na http://mediareform.rs/potencijali-socijalnog-preduzetnistva/