Serijal „6×6 minuta o socijalnom poreduzetništvu“

Datum: četvrtak 18 априла, 2019 | autor: S.P.

Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt“ je izradilo ciklus kratkih televizijskih emisija pod zajedničkim nazivom “6×6 minuta o socijalnom poreduzetništvu“. U emisijama, koje je izradila Agencija “Kanal 12-037“ iz Kruševca, obradjene su najaktuelnije i najznačajnije teme u vezi sa socijalnim preduzetništvom, a možete ih pogledati na YouTube kanalu “Evrokontakt“-a preko sledećih veza:
Prva emisija “Šta je socijalno preduzetništvo?“: www.youtube.com/watch?v=PICkl5bnbgk
Druga emisija “Socijalno preduzetništvo kao instrument inkluzije“: www.youtube.com/watch?v=uaC0tonQZ9E
Treća emisija “Uloga države u socijalnom preduzetništvu“: www.youtube.com/watch?v=AfxQKrNIQTs
Četvrta emisija “Uloga lokalne samouprave u stvaranju stimulativnih uslova za razvoj socijalnog preduzetništva“: www.youtube.com/watch?v=GH-UbVoU3Kc
Peta emisija “Zakon o socijalnom preduzetništvu“: www.youtube.com/watch?v=f83NRCgzBqs
Šesta emisija “U službi razvoja socijalnog preduzetništva“: www.youtube.com/watch?v=8Mz8KONyoQs
Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “Glas zajednice u EU integracijama – Podsticaj dijaloga OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, koji ima za cilj da doprinese procesu evropskih integracija osnaživanjem organizacija civilnog društva da preuzmu aktivnu ulogu u procesima donošenja politika i odlučivanja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u Srbiji.
Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Fondacija ’’Trag’’ iz Beograda, u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Medija i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije ’’Forca’’ iz Požege, Centrom za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, Edukativnim centrom iz Kruševca, Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara, ’’Proaktivom iz Niša i ’’Evrokontakt’’ iz Kruševca. Projekat finansira Evropska unija kroz Program podsticaja civilnog društva 2015.