Socijalno preduzetništvo kao šansa za jačanje ekonomije

Datum: petak 04 маја, 2018 | autor: S.P.

Socijalno preduzetništvo predstavlja značajnu i realnu šansu za jačanje naše ekonomije, posebno za smanjenje nezaposlenosti koja predstavlja najveći problem koji opterećuje našu zemlju već duže vreme, a naročito u poslednjih 15 godina. Vreme je pokazalo da efikasno rešavanje ovog problema ne može da se zasniva samo na nudjenju podsticajnih mera za investitore, već je potrebno tražiti i druge inovativne modele razvoja.

Socijalno preduzetništvo je model koji može da aktivira značajne neiskorišćene potencijale zajednice, da radno angažuje veći broj osoba koje spadaju u teško zapošljive grupe nezaposlenih osoba i da postane generator promena u našem društvu. Iz prakse je poznato da u našoj zemlji postoje poslovni subjekti koji posluju po principima socijalne ekonomije, međutim ne postoje bilo kakva sistematična znanja o toj temi.

Jedno od tih poslovnih subjekata je Udruženje žena „Ruža“ iz Lebana, koje je zajedno sa Opštinom Lebane formiralo Socijalno preduzeće „Radanska ruža“. Ovo preduzeće predstavlja primer dobre prakse i inspiraciju svima onima kojima smatraju da socijalno preduzetništvo treba da zaživi u Srbiji. Više o poslovanju ovog preduzeća možete naći na njihovom sajtu na adresi www.radanskaruza.rs.