slider loading
O projektu
O projektu

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“ iz Kruševca realizuju projekat “Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“, sa ciljem da pruže doprinos razvoju preduzetništva u našoj zemlji putem stvaranja podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo.

Još informacija

Šta radimo
Šta radimo

Projekat “Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“ ima za cilj da se stvori podsticajno okruženje za razvoj ove vrste poslovanja u Srbiji, najpre u Rasinskom okrugu.  

Detaljnije

Kome pomažemo
Kome pomažemo

Projekat je pre svega namenjen postojećim preduzetnicima, preduzećima i drugim pravnim licima koja posluju po principima socijalnog preduzetništva, ali i svima onima koji razmišljaju o pokretanje poslovanja ove vrste, koji će biti pozivani da se prijave i uzmu učešća u projektnim aktivnostima, sa ciljem da se podrže i osnaže na putu pokretanja poslovanja ove vrste.

Saznajte više

Socijalno preduzetništvo, odnosno socijalna ekonomija je velika tema savremenog doba. Socijalni preduzetnici posluju sa idejom da kroz zaradu koju ostvare ispune određenu društvenu misiju. Socijalni preduzetnici ulažu deo ili celokupni profit iz poslovanja u razvoj zajednice kroz zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla (osobe sa invaliditetom, mladi, žene, osobe starije od 50 godina života, Romi i dr.), razvoj socijalnih i zdravstvenih usluga, obrazovanje, zaštitu životne sredine, kulturne aktivnosti u zajednici i dr.

Socijalno preduzetništvo može da aktivira neiskorišćene potencijale zajednice i da poboljša položaj stanovništva koje ima izražene potrebe za podrškom zajednice. Socijalno preduzetništvo može da značajno utiče na smanjenje nezaposlenosti, posebno pripadnika socijalno ugroženih grupa.

Projekat “Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“ ima za cilj da se stvori podsticajno okruženje za razvoj ove vrste poslovanja u Srbiji, najpre u Rasinskom okrugu. Budući da je tema relativno nova i da nije previše poznata kod nas, može se slobodno reći da projekat ima karakter pilot-projekta, i sve informacije i stečena iskustva projektni partneri će rado podeliti sa drugim lokalnim samoupravama, razvojnim agencijama, organizacijama civilnog društva i svim drugim zainteresovanim stranama koje budu iskazale interesovanje za realizuju slične projekte u drugim sredinama u Srbiji.

Projekat realizuju Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt“ iz Kruševca, a finansijski je podržan od strane Razvojne agencije Srbije kroz Program podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja u 2017. godini.

Više o socijalnom preduzetništvu možete saznati u našoj brošuri.

Korisne veze

Pogledajte ovu kolekciju korisnih veza koje smo Vam pripremili. One pokazuju i vode ka sadržajima od značaja za socijalno preduzetništvo.

Socijalna ekonomija u Evropi

Socijalno preduzetništvo doprinosi razvoju ekonomije zasnovane na solidarnosti i na taj način pomaže državama – članicama da postignu niz ključnih ciljeva Evropske unije kao što su stvaranje i očuvanje radnih mesta…

Osobenosti ove vrste poslovanja?

Socijalno preduzetništvo podrazumeva održivo ekonomsko angažovanje putem prodaje proizvoda ili usluga, koje može da pokrije troškove poslovanja…

Preuzmite brošuru

U okviru projekta “Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“ izradili smo brošuru namenjenju svima koji su zainteresovani da se informišu, pruže podršku ili da posluju po ovom modelu.

featured-videoUvodni video

Kako razumeti socijalno preduzetništvo?

Pogledajte kratak edukativni film o socijalnom preduzetništvu koji su kreirali Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt“ iz Kruševca. Film je izradio Studio “Košnica“ iz Kruševca u saradnji sa Udruženjem distrofičara Rasinskog okruga, Udruženjem multiple skleroze Rasinskog okruga i Preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Metaloplastika“ a.d. Stopanja.
Film je izrađen u okviru projekta “Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“ koji je finansijski podržala Razvojna agencija Srbije.
Još informacija

VESTI


Finansiranje po meri socijalnih preduzeća

Datum: nedelja, 15 novembra, 2020 | autor: S.P.

Kada su u Maju, 1978 godine, u...

Regionalna studija o socijalnom preduzetništvu

Datum: petak, 6 novembra, 2020 | autor: S.P.

Konzorcijum RISE (Regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo)...

Usluge socijalne zaštite u zajednici kada ih pružaju socijalna preduzeća: praksa socijalnog prduzetništva

Datum: četvrtak, 5 novembra, 2020 | autor: S.P.

Pružanje usluga socijalne zaštite od strane socijalnih...

Novo rešenje problema!

Pogledajte emisiju o socijalnom preduzetništvu koju je u okviru projekta “Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“ izradila Agencija “Kanal 12-037“ iz Kruševca.
Detaljnije
Oni nam pomažu