Ko može biti socijalni preduzetnik?

Socijalno preduzetništvo

Šta je socijalno preduzetništvo? Inovativne ideje rešavaju probleme u zajednici. Socijalno preduzetništvo u savremenom društvu nudi altruistički oblik preduzetništva

O projektu

Sveukupni cilj projekta je da doprinese jačanju uloge građanskog društva u unapređenju kvaliteta društvenog života kroz pružanje različitih usluga društveno osetljivim grupama.

Šta radimo

Projekat „Kancelarija za podršku razvoju socijalnog preduzetništva Kruševac” ima za cilj da se stvori podsticajno okruženje za razvoj ove vrste poslovanja u Srbiji, najpre u Kruševcu i u Rasinskom okrugu. 

Kome pomažemo

Projekat je pre svega namenjen postojećim preduzetnicima, preduzećima i drugim pravnim licima koja posluju po principima socijalnog preduzetništva, ali i svima onima koji razmišljaju o pokretanje poslovanja ove vrste, koji će biti pozivani da se prijave i uzmu učešća u projektnim aktivnostima, sa ciljem da se podrže i osnaže na putu pokretanja poslovanja ove vrste.

Osobenosti ove vrste poslovanja?

Duboka empatija Inovacija Sistemski pogled Održivi pristup Rad kreatora promena

Socijalno preduzetništvo podrazumeva održivo ekonomsko angažovanje putem prodaje proizvoda ili usluga, koje može da pokrije troškove poslovanja…

Pogledajte ovu kolekciju korisnih veza koje smo Vam pripremili. One pokazuju i vode ka sadržajima od značaja za socijalno preduzetništvo.

Novo rešenje problema

Socijalno preduzetništvo doprinosi razvoju ekonomije zasnovane na solidarnosti

Centar za razvoj socijalnog preduzetništva

Čime se bavimo

USLUGE

Podrška novim socijalnim preduzetnicima

Potencijalni socijalni preduzetnici najčešće imaju kvalitetne poslovne ideje i inicijative ali im je neophodna podrška u pokretanju i vođenju poslovanja.

Promocija

Postojećim socijalnim preduzetnicima potrebna je podrška zajednice u promovisanju poslovanja, plasmanu proizvoda i usluga, umrežavanju i zajedničkom nastupu prema drugim zainteresovanim stranama.

Kreiranje zajedničkih aktivnosti

Centar je mesto okupljanja potencijalnih i postojećih socijalnih preduzetnika i kreiranja zajedničkih aktivnosti (edukacija i radionice o socijalnom preduzetništvu, promotivne aktivnosti, javno zagovaranje i drugi poslovi od interesa za razvoj socijalnog preduzetništva)

Vesti

Najnovije informacije

Socijalno preduzetništo: Snažan pojedinac- snažna zajednica

Iako od socijalnog preduzetništva imaju najviše koristi, ni nakon godinu i po dana od donošenja zakona o tom vidu poslovanja, malo je lokalnih zajednica koje imaju i razumevanja i volje da podrže ovaj inovativni instrument, najviše poznat po zapošljavanje osetljivih i marginalizovanih grupa. O preporukama za kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom…

Pripreme za izložbu radova

Krenuli smo sa pripremama Izložbe radova socijalnih preduzetnika iz Rasinskog okruga koja će uskoro biti održana u Kruševcu. Danas nas je posetila Andjelina Trifić iz Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Trstenik i donela nam je eksponate za izložbu. Svašta tu ima da se vidi…

O važnosti socijalnog preduzetništva – Zajednica je dobra onoliko koliko podržava slabije!

Zakon o socijalnom preduzetništvu Skupština Srbije usvojila je pre više od godinu i po dana (u februaru 2022. godine). On je osnova za podršku takvom modelu poslovanja u Srbiji. Imajući u vidu da od socijalnog preduzetništva najviše koristi imaju lokalne zajednice, očekuje se da će lokalne samouprave kreirati stimulativni okvir za razvoj socijalnog preduzetništva. Grad…

%
Posvećenosti
+
Kontakata
+
Odgovora na pitanja
Pusti video zapis

Kontakt

Svoja pitanja pošaljite na e-mail

centarkrusevac@socijalnopreduzetnistvo.net