Ko može biti socijalni preduzetnik?

Socijalno preduzetništvo

Šta je socijalno preduzetništvo? Inovativne ideje rešavaju probleme u zajednici. Socijalno preduzetništvo u savremenom društvu nudi altruistički oblik preduzetništva

O projektu

Sveukupni cilj projekta je da doprinese jačanju uloge građanskog društva u unapređenju kvaliteta društvenog života kroz pružanje različitih usluga društveno osetljivim grupama.

Šta radimo

Projekat „Kancelarija za podršku razvoju socijalnog preduzetništva Kruševac” ima za cilj da se stvori podsticajno okruženje za razvoj ove vrste poslovanja u Srbiji, najpre u Kruševcu i u Rasinskom okrugu. 

Kome pomažemo

Projekat je pre svega namenjen postojećim preduzetnicima, preduzećima i drugim pravnim licima koja posluju po principima socijalnog preduzetništva, ali i svima onima koji razmišljaju o pokretanje poslovanja ove vrste, koji će biti pozivani da se prijave i uzmu učešća u projektnim aktivnostima, sa ciljem da se podrže i osnaže na putu pokretanja poslovanja ove vrste.

Osobenosti ove vrste poslovanja?

Duboka empatija Inovacija Sistemski pogled Održivi pristup Rad kreatora promena

Socijalno preduzetništvo podrazumeva održivo ekonomsko angažovanje putem prodaje proizvoda ili usluga, koje može da pokrije troškove poslovanja…

Pogledajte ovu kolekciju korisnih veza koje smo Vam pripremili. One pokazuju i vode ka sadržajima od značaja za socijalno preduzetništvo.

Novo rešenje problema

Socijalno preduzetništvo doprinosi razvoju ekonomije zasnovane na solidarnosti

Centar za razvoj socijalnog preduzetništva

Čime se bavimo

USLUGE

Podrška novim socijalnim preduzetnicima

Potencijalni socijalni preduzetnici najčešće imaju kvalitetne poslovne ideje i inicijative ali im je neophodna podrška u pokretanju i vođenju poslovanja.

Promocija

Postojećim socijalnim preduzetnicima potrebna je podrška zajednice u promovisanju poslovanja, plasmanu proizvoda i usluga, umrežavanju i zajedničkom nastupu prema drugim zainteresovanim stranama.

Kreiranje zajedničkih aktivnosti

Centar je mesto okupljanja potencijalnih i postojećih socijalnih preduzetnika i kreiranja zajedničkih aktivnosti (edukacija i radionice o socijalnom preduzetništvu, promotivne aktivnosti, javno zagovaranje i drugi poslovi od interesa za razvoj socijalnog preduzetništva)

Vesti

Najnovije informacije

Okrugli sto na temu “Socijalne javne nabavke’

U petak, 7. juna smo održali okrugli sto na temu “Socijalne javne nabavke“. Radi se o temi koja je veoma značajna za rast socijalnih preduzeća u budućnosti i iz tog razloga smo organizovali ovaj dogadjaj koji smo pre svega namenili službenicima lokalne samoupravem javnih preduzeća i ustanova iz Kruševca, kao i aktivistima organizacija civilnog društva.…

Inspirativne priče iz Slovenije – Zavod za pravednu trgovinu „3 muhe“

Tokom studijske posete u Sloveniji, posetili smo Zavod za pravednu trgovinu „3 muhe“ koji je smešten u centru Ljubljane i predstavlja primer izvanrednog angažovanja u oblasti održivog poslovanja unutar „Fairtrade“ (pravedna trgovina) sistema, koji predstavlja trgovinsko partnerstvo zasnovano na dijalogu, transparentnosti i poštovanju i teži većoj ravnopravnosti u međunarodnoj trgovini. „Fairtrade“ sistem nudi bolje uslove…

Inspirativne priče iz Slovenije – Centar za ponovne uporabe

Centar za ponovne uporabe (CPU) u Slovenskim Konjicama predstavlja inovativnu i održivu inicijativu koja ima za cilj promovisanje cirkularne ekonomije i smanjenje otpada kroz ponovnu upotrebu predmeta. Centar koji je postao uzor u Sloveniji, kombinuje društvenu odgovornost, ekonomsku održivost i zaštitu okoline kako bi pružio korist zajednici i okolini. Centar u Slovenskim Konjicama je jedan…

Posvećenosti
%
Kontakata
+
Odgovora na pitanja
+
Pusti video zapis

Kontakt

Svoja pitanja pošaljite na e-mail

centarkrusevac@socijalnopreduzetnistvo.net