Ko može biti socijalni preduzetnik?

Socijalno preduzetništvo

Šta je socijalno preduzetništvo? Inovativne ideje rešavaju probleme u zajednici. Socijalno preduzetništvo u savremenom društvu nudi altruistički oblik preduzetništva

O projektu

Sveukupni cilj projekta je da doprinese jačanju uloge građanskog društva u unapređenju kvaliteta društvenog života kroz pružanje različitih usluga društveno osetljivim grupama.

Šta radimo

Projekat „Kancelarija za podršku razvoju socijalnog preduzetništva Kruševac” ima za cilj da se stvori podsticajno okruženje za razvoj ove vrste poslovanja u Srbiji, najpre u Kruševcu i u Rasinskom okrugu. 

Kome pomažemo

Projekat je pre svega namenjen postojećim preduzetnicima, preduzećima i drugim pravnim licima koja posluju po principima socijalnog preduzetništva, ali i svima onima koji razmišljaju o pokretanje poslovanja ove vrste, koji će biti pozivani da se prijave i uzmu učešća u projektnim aktivnostima, sa ciljem da se podrže i osnaže na putu pokretanja poslovanja ove vrste.

Osobenosti ove vrste poslovanja?

Duboka empatija Inovacija Sistemski pogled Održivi pristup Rad kreatora promena

Socijalno preduzetništvo podrazumeva održivo ekonomsko angažovanje putem prodaje proizvoda ili usluga, koje može da pokrije troškove poslovanja…

Pogledajte ovu kolekciju korisnih veza koje smo Vam pripremili. One pokazuju i vode ka sadržajima od značaja za socijalno preduzetništvo.

Novo rešenje problema

Socijalno preduzetništvo doprinosi razvoju ekonomije zasnovane na solidarnosti

Centar za razvoj socijalnog preduzetništva

Čime se bavimo

USLUGE

Podrška novim socijalnim preduzetnicima

Potencijalni socijalni preduzetnici najčešće imaju kvalitetne poslovne ideje i inicijative ali im je neophodna podrška u pokretanju i vođenju poslovanja.

Promocija

Postojećim socijalnim preduzetnicima potrebna je podrška zajednice u promovisanju poslovanja, plasmanu proizvoda i usluga, umrežavanju i zajedničkom nastupu prema drugim zainteresovanim stranama.

Kreiranje zajedničkih aktivnosti

Centar je mesto okupljanja potencijalnih i postojećih socijalnih preduzetnika i kreiranja zajedničkih aktivnosti (edukacija i radionice o socijalnom preduzetništvu, promotivne aktivnosti, javno zagovaranje i drugi poslovi od interesa za razvoj socijalnog preduzetništva)

Vesti

Najnovije informacije

Međunarodne aktivnosti

Diesis Network je jedna od najširih mreža specijalizovanih za podršku razvoju socijalne ekonomije, socijalnog preduzetništva i društvenih inovacija. Na stranicama njihovog Internet portala pojavila se i stranica posvećena nama: Citizens’ Association for European Integration Support (Eurocontact)

Razgovori sa poslovnim subjektima

Predstavnici Centra za socijalno preduzetništvo Kruševac obavili su nekoliko razgovora sa poslovnim subjektima iz Kruševca čije je poslovanje slično modelu socijalnog preduzetnistva… U razgovorima je predstavljen projekat, a bilo je reči i o budućoj saradnji. Jedna od značajnijih aktivnosti koja očekuje Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac je organizacija drugog Mini sajma socijalnog preduzetništva. Prvi Mini…

Upitnik o socijalnom preduzetništvu

Centar za socijalno preduzetništvo je kreirao upitnik koji treba da pokaže koliko su naši sugradjani/ke informisani o socijalnom preduzetništvu. Rezultati dobijeni kroz ovo istraživanje biće veoma korisni prilikom planiranja narednih aktivnosti. Zato vas molimo da izdvojite nekoliko minuta svog vremena i popune upitnik koji je veoma jednostavan i lak za popunavanje. Upitnik možete naći preko…

%
Posvećenosti
+
Kontakata
+
Odgovora na pitanja
Pusti video zapis

Kontakt

Svoja pitanja pošaljite na e-mail

centarkrusevac@socijalnopreduzetnistvo.net