Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac predstavlja specijalizovanu instituciju sa funkcijom podrške potencijalnim budućim i postojećim socijalnim preduzetnicima.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac je zamišljen kao središno mesto okupljanja potencijalnih i već postojećih socijalnih preduzetnika.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac obavlja sledeće poslove:

– Savetodavna podrška potencijanim i postojećim socijalnim preduzetnicima;
– Podrška budućim socijalnim preduzetnicima prilikom registracije i početka rada;
– Organizacija zajedničkih aktivnosti u nastupu prema drugim zainteresovanim stranama;
– Javno zagovaranje za stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u lokalnim zajednicama;
– Organizovanje edukativnih aktivnosti (predavanja, radionice i dr.) na temu socijalnog preduzetništva;
– Organizovanje istraživanja o socijalnom preduzetništvu;
– Promocija socijalnog preduzetništva;
– Druge poslove u vezi razvoja socijalnog preduzetništva.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac radi u prostorijama u Jugovićevoj 17/3, sa radnim vremenom od 9 do 14 časova. Svi zainteresovani mogu da kontaktiraju Centar lično, putem telefona 063.7014630, poštom na navedenu adresu ili putem elektronske pošte na adresu centarkrusevac@socijalnopreduzetnistvo.net.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac je krajem decembra 2022. godine pokrenulo Udruženje građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“ iz Kruševca kroz projekat „Kancelarija za podršku razvoju socijalnog preduzetništva Kruševac“ koji je finansijski podržala Evropska unija kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).