Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac je pokrenut u decembru 2022. godine u okviru udruženja ’’Evrokontakt’’ kao središno mesto okupljanja potencijalnih i postojećih socijalnih preduzetnika ne samo iz Kruševca, već i cele Srbije.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac će svim poslovnim akterima koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva pružati podršku u promovisanju poslovanja, plasmanu proizvoda i usluga koje nude, umrežavanju i zajedničkom nastupu prema drugim zainteresovanim stranama, posebno prema institucijama sistema koje treba da  stvore stimulativno okruženje za razvoj ovog vida poslovanja.

Potencijalnim socijalnim preduzetnicima, iako imaju kvalitetne poslovne ideje i inicijative Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac će pružati podršku u pokretanju i vođenju njihovog  poslovanja.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac obavlja sledeće poslove:

– Savetodavna podrška potencijanim i postojećim socijalnim preduzetnicima;

– Podrška budućim socijalnim preduzetnicima prilikom registracije i početka rada;

– Organizacija zajedničkih aktivnosti u nastupu prema drugim zainteresovanim stranama;

– Javno zagovaranje za stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u lokalnim zajednicama;

– Organizovanje edukativnih aktivnosti (predavanja, radionice i dr.) na temu socijalnog preduzetništva;

– Organizovanje istraživanja o socijalnom preduzetništvu;

– Promocija socijalnog preduzetništva;

– Druge poslove  u vezi razvoja socijalnog preduzetništva.

Podršku radu Centra za socijalno preduzetništvo Kruševac pruža njegov Savet koji čine devet predstavnika svih sektora (javnog, poslovnog i civilnog) iz lokalne zajednice.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac radi svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac

Jugovićeva 17/3, 37000 Kruševac

Telefon: 063.7014630

E-mail: centarkrusevac@socijalnopreduzetnistvo.net

Sajt: www.socijalnopreduzetnistvo.net