Projekat se oslanja na višegodišnje zalaganje građanskog društva u Srbiji da se socijalno preduzetništvo prepozna u našoj zemlji, kao što je to slučaj u većini država u evropskom okruženju, kao inovativni model poslovanja koji u mnogome može da pomogne u ublažavanju socijalnih problema u zajednici.

Ovaj model poslovanja se u Srbiji razvijao uglavnom kroz aktivnosti civilnog sektora. Nije postojao zakonski i normativni okvir za socijalno preduzetništvo sve dok Narodna skupština Republike Srbije u februaru 2022. godine nije usvojila Zakon o socijalnom preduzetništvu, čija primena je krenula od novembra 2022. godine.

Do sada nisu razvijani efikasni modeli podrške socijalnim preduzetnicima na lokalnom nivou, iako upravo lokalne zajednice imaju najviše koristi od socijalnog preduzetništva kroz zapošljavanje pripadnika društveno ugroženih grupa i rešavanje određenih problema i potreba zajednice. Odabran je model podrške u pokretanju specijalizovane Kancelarije za podršku razvoju socijalnog preduzetništva u Kruševcu, kao začetku instutucionalne podrške potencijalnim i postojećim socijalnim preduzetnicima.

Sveukupni cilj projekta je da doprinese jačanju uloge građanskog društva u unapređenju kvaliteta društvenog života kroz pružanje različitih usluga društveno osetljivim grupama.

Specifičan cilj projekta je da kreira stimulativno okruženje za razvoj socijalnog preduzetništva u Kruševcu u kome centralnu ulogu u lokalnoj zajednici ima Kancelarija za podršku razvoju socijalnog preduzetništva.

Najvažnije ciljne grupe projekta su nezaposlene osobe – potencijalni socijalni preduzetnici i postojeći socijalni preduzetnici. Krajnji korisnici projekta su pripadnici društveno ugroženih grupa, stanovnici Kruševca, koji će imati koristi od razvoja socijalnog preduzetništva u Kruševcu.

Najvažnija aktivnost projekta je pokretanje Kancelarije za podršku razvoja socijalnog preduzetništva u Kruševcu pod nazivom “Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac“. Osnovni zadatak Centra jeste pružanje svih vidova podrške i pomoći potencijalnim socijalnim preduzetnicima da započnu poslovanje po ovom modelu. Centar treba da bude mesto okupljanja i zajedničkog delovanja postojećih socijalnih preduzetnika ka obezbeđivanju podrške lokalne zajednice za razvoj sektora. Centar će biti nosilac promocije ovog poslovnog modela u javnosti i javnog zagovaranja lokalnih institucija sa ciljem stvaranja sistemske podrške lokalne zajednice socijalnom preduzetništvu.

Važna komponenta projekta jeste promocija socijalnog preduzetništva, sa ciljem da se u javnosti prepoznaju potencijalne koristi koje bi lokalna zajednica mogla da ima od njegovog razvoja. Promocija će biti osmišljena i sveobuhvatna i koristiće se svi lokalni mediji koji iskažu interes za saradnjom, a nekoliko akcija, među kojima je najznačajniji sada već drugi Mini-sajam socijalnog preduzetništva, biće namenjeno direktnom predstavljanju socijlnih preduzetnika lokalnoj javnosti.

Centar će značajan fokus tokom projekta staviti na istraživačke aktivnosti, budući da ne postoje sistematizovani podaci o broju i strukturi socijalnih preduzetnika u Kruševcu, kao ni o stavu zainteresovanih strana u lokalnoj zajednici prema ovom poslovnom modelu.

Projekat „Kancelarija za podršku razvoju socijalnog preduzetništva Kruševac“ sprovodi Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt“ iz Kruševca. Projekat se realizuje u periodu od 7.11.2022. do 7.7.2023. godine, a ukupna vrednost iznosi 21.620 $. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).