Centar za ponovne uporabe (CPU) u Slovenskim Konjicama predstavlja inovativnu i održivu inicijativu koja ima za cilj promovisanje cirkularne ekonomije i smanjenje otpada kroz ponovnu upotrebu predmeta. Centar koji je postao uzor u Sloveniji, kombinuje društvenu odgovornost, ekonomsku održivost i zaštitu okoline kako bi pružio korist zajednici i okolini. Centar u Slovenskim Konjicama je jedan od pet centara. Sedište firme je u Ormožu, ostali centri su u Rogaškoj Slatini, Vojniku i Ljubljani.

Centar je osnovan s ciljem da se smanji količina otpada koja se odlaže na odlagalištima i da se pruži prilika za produženi životni vek predmeta. CPU deluje kao most između onih koji imaju nepotrebne predmete i onih koji su u potrazi za kvalitetnom robom po pristupačnim cenama. Centar pruža i mogućnost za edukaciju i osvešćivanje javnosti o važnosti očuvanja resursa i smanjenju potrošnje.
Jedna od ključnih karakteristika CPU je njegova široka paleta ponuđenih proizvoda. Od nameštaja, elektronike, odeće, do raznih sitnica i predmeta za kućanstvo, CPU nudi raznolik asortiman predmeta koji su spremni za novi život. Svi predmeti koji se primaju u CPU prolaze kroz proces provere kvaliteta kako bi se osiguralo da su u dobrom stanju i spremni za ponovnu upotrebu. Jedan od zanimljivijih projekat na kome rade je koncept pretvaranja brodskih kontejnera u životni prostor.

CPU igra ključnu ulogu u promovisanju održivog načina života. Edukativni programi o održivosti, recikliranju, redovno se organizuju kako bi se podigla svest o važnosti brige za okolinu među lokalnom zajednicom. CPU često sarađuje sa lokalnim školama i zadrugama kako bi osigurao kontinuiranu podršku i edukaciju mladih generacija.

CPU ima značajan ekonomski uticaj na lokalnu zajednicu. Stvarajući nove poslove, postičući lokalnu ekonomiju i pružajući priliku za zapošljavanje, CPU doprinosi razvoju regije i poboljšava životni standard lokalnog stanovništva.

Faktor uspeha CPU je angažman i podrška lokalne zajednice. Volonteri, donatori i kupci igraju ključnu ulogu u održavanju i razvoju Centra čime se stvara pozitivna i održiva zajednica koja se temelji na vrednostima solidarnosti, saradnje i brige za okolinu.

U zaključku CPU u Slovenskim Konjicama predstavlja primer najbolje prakse u promovisanju održivog razvoja i cirkularne ekonomije. Kroz svoje aktivnosti Centar pokazuje da je moguće stvoriti pozitivan uticaj na okolinu, društvo i ekonomiju istovremeno, te postavlja temelje za stvaranje bolje i održivije budućnosti za sve nas.

Zahvaljujemo se timu CPU iz Slovenskih Konjica na gostoprimstvu i na stečenom znanju.