U petak, 7. juna smo održali okrugli sto na temu “Socijalne javne nabavke“. Radi se o temi koja je veoma značajna za rast socijalnih preduzeća u budućnosti i iz tog razloga smo organizovali ovaj dogadjaj koji smo pre svega namenili službenicima lokalne samoupravem javnih preduzeća i ustanova iz Kruševca, kao i aktivistima organizacija civilnog društva.

Socijalne javne nabavke su predviđene Zakonom o javnim nabavkama ali se u praksi ne sprovode. Tema predstavlja veliku nepoznanicu među svim zainteresovanim stranama i smatrali smo da je potrebno da se o tome informišu svi koji bi u tim nabavkama mogli da učestvuju, sa bilo koje strane.

Uvodnu reč je dao Nenad Krstić, predsednik Evrokontakt-a dok je samu temu socijalnih javnih nabavki obradila Zorana Milovanović iz Beograda, ekspertkinja za ovu temu.

Ova objava izrađena je u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu #ReLOaD2, koji finansira @Evropska unija , a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. Sadržaj ove publikacije, kao i rezultati prikazani u njoj, isključiva su odgovornost U.G.“Evrokontakt” Kruševac i nužno ne izražava stavove Evropske unije @Eu niti United Nations Development Programme – UNDP.