Ko smo mi

Mi smo Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac. Adresa našeg sajta je: https://socijalnopreduzetnistvo.net/.

Privatnost

Poštovani,

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac na svojoj Internet stranici lične podatke kupaca prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Popunjavanjem polja na kontakt stranici na našem veb sajtu, upoznajete nas sa vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ovih podataka. Datu saglasnost možete opozvati ako nam se sa takvim zahtevom javite preko naše stranice za kontakt.

Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive, a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

O vama prikupljamo one podatke koje nam vi dostavite.

Podatke prikupljamo isključivo radi boljeg korisničkog iskustva na našim stranicama.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg eksplicitnog pristanka.

Vaši lični podaci odgovarajuće su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa trećim licima.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac na svojoj Internet stranici koristi “cookies” da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta svojim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane veb servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da prenesu virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane veb servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nam se obratiti preko stranice za kontakt.