Druga po redu radionica u okviru projekta „Kupujmo odgovorno u Kruševcu!“, održana juče u prostorijama Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac, teme kao i prošle nedelje su bile marketing, veština prodaje i procedura registracije socijalnih preduzeća u Agenciji za privredne registre.

Na radionici se ovog puta više pričalo o marketingu tj. promociji i distribuciji proizvoda na tržište. Primarni fokusi na edukaciji bili su ekonomska komponenta – kako socijalno preduzeće može biti održivo i uticaj na zajednicu – kako socijalno ugrožene grupe mogu biti uključene u poslovanje. Radionica se kao i prošlog puta, pokazala kao veoma uspešna.

 

Edukaciju je organizovala agencija Victorious iz Kruševca, predavač je bio diplomirani ekonomista Goran Tomić.

Ova objava izrađena je u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu #ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. Sadržaj ove publikacije, kao i rezultati prikazani u njoj, isključiva su odgovornost U.G.“Evrokontakt” Kruševac i nužno ne izražava stavove Evropske unije #Eu niti Programa Ujedinjenih nacija za razvoj #UNDP.