Socijalno preduzetništo: Snažan pojedinac- snažna zajednica

Autor C.S.P.

Iako od socijalnog preduzetništva imaju najviše koristi, ni nakon godinu i po dana od donošenja zakona o tom vidu poslovanja, malo je lokalnih zajednica koje imaju i razumevanja i volje da podrže ovaj inovativni instrument, najviše poznat po zapošljavanje osetljivih i marginalizovanih grupa. O preporukama za kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom…

Pripreme za izložbu radova

Autor C.S.P.

Krenuli smo sa pripremama Izložbe radova socijalnih preduzetnika iz Rasinskog okruga koja će uskoro biti održana u Kruševcu. Danas nas je posetila Andjelina Trifić iz Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Trstenik i donela nam je eksponate za izložbu. Svašta tu ima da se vidi…

O važnosti socijalnog preduzetništva – Zajednica je dobra onoliko koliko podržava slabije!

Autor C.S.P.

Zakon o socijalnom preduzetništvu Skupština Srbije usvojila je pre više od godinu i po dana (u februaru 2022. godine). On je osnova za podršku takvom modelu poslovanja u Srbiji. Imajući u vidu da od socijalnog preduzetništva najviše koristi imaju lokalne zajednice, očekuje se da će lokalne samouprave kreirati stimulativni okvir za razvoj socijalnog preduzetništva. Grad…

Okrugli sto u Trsteniku

Autor C.S.P.

Danas smo u prostorijama Opstina Trstenik održali okrugli sto na temu „Socijalno preduzetništvo i lokalne zajednice“. U prisustvu reprezentativnih predstavnika svih sektora iz opštine razgovarali smo o tome šta je socijalno preduzetništvo, kakav uticaj može imati na lokalnu zajednicu i na koji način ona može doprineti razvoju ovog inovativnog poslovnog modela. Raduje nas interesovanje i…

RISE konkurs

Autor C.S.P.

Imaš biznis ideju, a ne znaš kako da počneš? U tvojoj zajednici postoji društveni problem za koji misliš da imaš rešenje, ali nisi sigurna/an koje tačno korake treba da preduzmeš? Imamo program baš za tebe! Imaćeš podršku trenera i eksperata koji će ti pomoći da za 4 meseca razviješ svoju ideju od nule do funkcionalnog…