Može se slobodno reći da se dosadašnji razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji oslanjao na aktivnosti organizacija civilnog društva. Neke su se posvetile pružanju podrške za prepoznavanje socijalnog preduzetništva kao poslovnog modela koji može dosta da pomogne u rešavanju nagomilanih problema u našoj zemlji, dok su neke iznedrile poslovne aktere koji posluju po ovom modelu.

Predstavnici većeg broja organizacija civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana i Turske potpisali su 14. marta 2014. godine Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva u regionu Zapadnog Balkana i Turske, koja treba da doprinese prepoznavanju značaja tog sektora za ekonomski i socijalni razvoj i pruži smernice za njegovo unpređenje u regionu. Potpisivanjem na regionalnom Forumu socijalnih inovacija u Beogradu deklaracija je i zvanično predstavljena, svega dva meseca nakon donošenja Strazburške deklaracije o socijalnom preduzetništvu u Evropskoj uniji.

Tom prilikom je konstatovano da se zemlje regiona suočavaju sa sličnim problemima u tom sektoru, od nerazumevanja koncepata socijalne ekonomije, neadekvatnih propisa i zastoja u donošenju zakona, do problema u finansiranju i institucionalnoj podršci. Istaknuta su tri principa na kojima treba da se zasniva dalji razvoj socijalnog preduzetništva u regionu – da Evropska unija, zemlje Zapadnog Balkana i Turska u svojim javnim politikama ozvaniče opredeljenje za razvoj socijalnog preduzetništva, da je potrebno izgraditi partnerstvo javnih institucija sa civilnim i poslovnim sektorom i sektorom socijalnog preduzetništva na razvoju socijalne ekonomije, te da institucije treba da podrže rast socijalnih preduzeća u izgradnji kapaciteta.

Pokrenuto je nekoliko inicijativa za udruživanjem aktera u socijalnoj ekonomiji, među kojima su najznačajnije Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (2010), koja je kasnije promenila ime u Koalicija za razvoj solidarne ekonomije i SENS – Mreža socijalne ekonomije Srbije (2011).

Organizacije civilnog društva su učestvovale u razvoju zakonskog okvira za socijalno preduzetništvo i iznedrile Nacrt zakona (2019. godine) koji je poslužio kao osnova za Zakon o socijalnom preduzetništvu koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila u februaru 2022. godine.

Na Forumu socijalnih inovacija koji je održan 15. juna 2022. godine u Beogradu predstavnici civilnog sektora iz država Zapadnog Balkana su usvojile Deklaraciju civilnog društva Zapadnog Balkana o socijalnoj ekonomiji. Smatrajući da je došlo vreme da socijalna ekonomija postane deo zvanične i vidljive politike vlada Zapadnog Balkana i regionalnih tela, predstavnici organizacija civilnog društva potpisali su i lansirali Deklaraciju kojom pozivaju i ohrabruju donosioce odluka u EU, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji da sprovedu ́određene korake koji bi pospešili njen razvoj. Ti koraci podrazumevaju dalju saradnju na stvaranju povoljnijeg okruženja politike za razvoj socijalne ekonomije, adekvatnu finansijsku podršku koja prepoznaje njenu specifičnost, udruživanje i međusektorska partnerstva, kao i širenje znanja o socijalnoj ekonomiji.