Koje su osobenosti ove vrste poslovanja?

Socijalno preduzetništvo podrazumeva održivo ekonomsko angažovanje putem prodaje proizvoda ili usluga, koje može da pokrije troškove poslovanja, uključujući i zarade zaposlenih. Profit u socijalnoj ekonomiji ne služi samo za uvećanje imovine pojedinaca (vlasnika poslovnih subjekata), već se delimično ili u celosti ulaže u svrhe kao što su zapošljavanje osoba koje teže dolaze do posla, razvoj socijalnih i zdravstvenih usluga, obrazovanje, zaštitu životne sredine, kulturne aktivnosti u zajednici i dr. Koje su u skladu sa misijom organizacije i potrebama zajednice.

Dok u našoj zemlji nisu definisani kriterijumi pomoću kojih bi se definisala i opisala ova vrsta poslovanja, Evropska komisija je u dokumentu ’’Social Business Initiative’’ iz 2011. godine definisala nekoliko kriterijuma koje neko pravno lice treba da ispuni da bi se smatralo da posluje po principima socijalne ekonomije:

–          da se bavi ekonomskom delatnošću;

–          da ima eksplicitni i primarni društveni cilj;

–          da ima ograničenja u pogledu raspodele dobiti i/ili imovine;

–          da bude nezavisno;

–          da ima inkluzivno upravljanje