Projekat je pre svega namenjen postojećim preduzetnicima, preduzećima i drugim pravnim licima koja posluju po principima socijalnog preduzetništva, ali i svima onima koji razmišljaju o pokretanje poslovanja ove vrste, koji će biti pozivani da se prijave i uzmu učešća u projektnim aktivnostima, sa ciljem da se podrže i osnaže na putu pokretanja poslovanja ove vrste.

Budući da oblast nije dovoljno istražena, ne postoje precizni podaci o broju i strukturi preduzeća i preduzetnika koji već posluju po ovom principu, već postoje samo određene pretpostavke koje se povremeno pojave u javnosti. Takođe, iz istih razloga nisu dovoljno poznati problemi sa kojima se susreću u svom radu, kao i potrebe za podrškom zajednice u cilju stvaranja uslova za njihov, ali i razvoj socijalnog preduzetništva u celini.

Projektom je predviđeno pokretanje rada Kancelarije za razvoj socijalnog preduzetništva u Kruševcu, koja će imati za cilj da pruža pomoć zainteresovanim osobama da pokrenu ovakvu vrstu delatnosti, ali i da pomogne postojećim pravnim licima koja posluju po principima socijalne ekonomije da se organizuju i aktivno zalažu za poboljšanje svog statusa u zajednici.

Kroz projekat će biti sprovedeno istraživanje među privrednicima i preduzetnicima u Rasinskom okrugu koje će imati za cilj da se utvrdi broj i struktura pravnih lica koja već posluju ili imaju nameru da posluju po principima socijalne ekonomije, koji su zainteresovani da uspostave saradnju i da se zajedno zalažu za promenu statusa putem kreiranja zakonskog okvira, finansijskih i drugih mera za razvoj socijalne ekonomije . Istraživanje će obuhvatiti i resurse lokalnih zajednica u Rasinskom okrugu koji mogu da budu stavljeni u funkciju razvoja socijalne ekonomije.

Projekat će imati karakter pilot-projekta i sve informacije i stečena iskustva projektni partneri će rado podeliti sa drugim lokalnim samoupravama, razvojnim agencijama, organizacijama civilnog društva i svim drugim zainteresovanim stranama koje budu iskazale interesovanje za replikaciju projekta u drugim sredinama. Projekat je dizajniran na način da će slični projekti moći da se realizuju praktično u svakom okrugu, opštini ili gradu u Republici Srbiji, budući da ne zahteva resurse koji mogu da budu specifični za određenu zajednicu.