Posts tagged with edukacija

Najava: čas socijalnog preduzetništva

Socijalno preduzetništvo spaja u sebi koncept finansijske održivosti i profitabilnosti, ali i...

Socijalno preduzetništvo spaja u sebi koncept finansijske održivosti i profitabilnosti, ali i želju za razvojem kreativnih mogućnosti pojedinaca i grupa radi stvaranja pozitivnih promena u društvu. Oslanja se na veru...

Dalje »