Posts tagged with intervju

INTERVJU: prof Slobodan Cvejić: „Za Ministarstvo finansija socijalno preduzetništvo je marginalna tema“ (drugi deo)

Drugi deo intervjua sa profesorom Slobodanom Cvejićem. Da li ste mišljenja da...

Drugi deo intervjua sa profesorom Slobodanom Cvejićem. Da li ste mišljenja da osim Ministrastva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja u izradi zakona treba da učestvuje i Ministarstvo finansija...

Dalje »

INTERVJU: prof Slobodan Cvejić: „Važno je socijalno preduzetništvo učiniti prepoznatljivim!“ (prvi deo)

Slobodan Cvejić, profesor na Odeljenju za sociologiju Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu...

Slobodan Cvejić, profesor na Odeljenju za sociologiju Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktor istražavanja SeConS grupe, koja se bavi istraživanjima u oblasti socijalnih politika i održivog razvoja govori o...

Dalje »