KOLIKO RAZUMEMO KONCEPT SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA?: Model za razvoj zajednice

Autor C.S.P.

U Deklaracija o pravima čoveka na samom početku je napisano: “Društvene razlike mogu biti zasnovane samo na zajedničkoj koristi”. Šta bi bilo kada bi postojao koncept koji može odgovoriti na zahteve tržišta, a u isto vreme i pobrinuti se da potrebe socijalno ugroženih grupa, potrebe zajednice i ekonomski interes budu podjednako zastupljenikao sastavni deo funkcionisanja…