Na potezu lokalne samouprave, poruka okruglog stola o socijalnom preduzetništvu

Autor C.S.P.

Iako se mnoga udruženja građana godinama bave nekom vrstom socijalnog preduzetništva, iako je Zakon o socijalnom preduzetništvu u Srbiji usvojen u februaru prošle godine, o ovoj temi se još uvek ne zna dovoljno. Kako bi predstavnicima udruženja, ali i lokalnim samoupravama približili koncept socijalnog preduzetništva, članovi Udruženja „Evrokontakt“ organizovali su okrugli sto o temi „Mogućnosti…