Posts tagged with skupstina

Najava: Zakon o socijalnom preduzetništvu u Skupštini krajem godine

Zakon o socijalnom preduzetništvu, koji bi omogućio bolje funkcionisanje socijalnih preduzeća koja...

Zakon o socijalnom preduzetništvu, koji bi omogućio bolje funkcionisanje socijalnih preduzeća koja zapošljavaju ranjive grupe građana, naći će se pred narodnim poslanicima u poslednjem kvartalu 2018. godine. To je za...

Dalje »