Povodom međunarodnog Dana socijalnog preduzetništva, koji se ove godine obeležava 17. novembra kao deo Globalne nedelje preduzetništva, udruženje građana “Evrokontakt” održalo je konferenciju za novinare na kojoj je predstavilo dva nova projekta.

Udruženje ”Evrokontakt” se skoro šest godina intenzivno bavi socijalnim preduzetništvom kao temom.

“Do sada smo realizovali nekoliko projekata koji su imali za cilj da javnost upoznaju sa socijalnim preduzetništvom, budući da je naša zajednica još uvek nedovoljno informisana o ovom inovativnom modelu poslovanja. Učestvovali smo 2019. godine i u radnoj grupi organizacija građanskog društva pod pokroviteljstvom Nemačke saradnje (GIZ) za izradu nacrta Zakona o socijalnom preduzetništvu koji je kasnije uz manje izmene usvojen u Narodnoj skupštini i čija primena kreće od novembra 2022. godine. Prošle godine smo organizovali i prvi Mini-sajam socijalnog preduzetništva u Kruševcu, na kome je sedam izlagača predstavilo svoje proizvode javnosti”, istakao je Nenad Krstić, predsednik “Evrokontakta”.

U narednom periodu kroz dva projekta koje je finansijski podržala Evropska unija “Evrokontakt” će nastaviti sa aktivnostima koje će imati za cilj da se stvori stimulativno okruženje za razvoj socijalnog preduzetništva u Kruševcu i drugim lokalnim samoupravama u Rasinskom okrugu.

“Naziv prvog projekta na kojem radimo kao Udruzenje jeste ‘’Kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu’’, a u okviru programa ‘’Pokret Polet’’ koji finansira Evropska unija a sprovodi Trag fondacija iz Beograda.

Ključne aktivnosti projekta su istraživanje aživanje o socijalnom preduzetništvu u Rasinskom okrugu, multisektorski dijalog o socijalnom preduzetništvu i priprema Predloga javne politike podrške lokalne zajednice razvoju socijalnog preduzetništva. Na osnovu rezultata istraživanja i zaključaka sa okruglih stolova izradiće se Predlog javne politike za stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou, koji će biti osnova za aktivnosti javnog zagovaranja u okviru projekta.

Glavna aktivnost ovog projekta jeste Javno zagovaranje jedinica lokalne samouprave u svih šest lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu. Posle pripremnih aktivnosti i izrade plana kampanje javnog zagovaranja, organizovaće se sastanci sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ključnih zainteresovanih strana i stručne javnosti i na kojima će sagovornicima biti predstavljen Predlog javne politike i analizirani mogući vidovi podrške lokalne zajednice socijalnom preduzetništvu. Na kraju će svakoj lokalnoj samoupravi biti zvanično podneta inicijativa sa predlogom mogućih mera. Svakoj lokalnoj samoupravi biće takođe ponudjen na potpisivanje memorandum o razumevanju i saradnji na razvoju socijalnog preduzetništva“, kazala je menadžerka projekta Sonja Nikolić dodajući da je planirano da projekat traje do kraja avgusta 2023. godine.

“Evrokontakt” realizuje i projekat “Kancelarija za podršku socijalnom preduzetništvu u Kruševcu”. Donator ovog projekta je Evropska unija, a realzuje ga UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) kroz program RELOAD2 odnosno ’’Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu’’.

“Najvažnija aktivnost je pokretanje specijalizovane Kancelarije za podršku socijalnom preduzetništvu u Kruševcu pod nazivom Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac. Centar treba da bude začetak institucionalizacije socijalnog preduzetništva u Kruševcu kao i da pruža podršku sadašnjim ali i budućim socijalnim preduzetnicima u svim fazama njihovog rada, od pokretanja poslovanja, medjusobnog povezivanja, zajedničkog nastupa prema drugim institucijama i organizacijama iz svih sektora, javnog zagovaranja lokalnih samouprava sa ciljem stvaranja stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva i na sve druge načine.

Nadamo se da će Centar postati druga kuća za sve socijalne preduzetnike u Kruševcu, ali i mesto koje će biti podrška svim zainteresovanim stranama koje žele da pruže podršku u tom smislu. Centar će raditi na adresi Jugovićeva 17/3, u Kruševcu od 9 do13 časova svakog radnog dana”, obavestio je novinare Slaviša Đorđević, koordinator Kancelarije za podršku socijalnom preduzetništvu.

Đorđević je podsetio da je novembra 2021. godine održan prvi mini-sajam socijalnog preduzetništva dok će drugi biti održan u prvoj polovini 2023. godine.

“Naši utisci sa ovog sajma su bili veoma pozitivni i smatramo da treba u kontinuitetu da podržavamo rad socijalnih preduzetnika i pomognemo im da predstave ono čime se bave kao i njihove proizvode. Ovo je posebno važno jer su nam svi socijalni preduzetnici istakli da imaju problem sa pronalaskom tržišta za njihove proizvode odnosno usluge i mi želimo da im pomognemo u tome.

Pored toga, organizovaćemo okrugli sto o socijalnom preduzetništvu gde se očekuje prisustvo predstavnika svih sektora iz lokalne zajednice, a izradićemo i katalog socijalnih preduzetnika u Kruševcu u elektronskoj i štampanoj formi, u kojem ćemo predstaviti proizvode i usluge koje pružaju socijalni preduzetnici iz Kruševca, što će doprineti porastu njihove prodaje i osnaživanju socijalnih preduzetnika u gradu“, dodao je Đorđević.

Preuzeto sa: KruševacPRESS