SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO: Centar za osobe sa invaliditetom

Autor C.S.P.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac predstavlja ustanove i udruženja iz Kruševca koji se bave solidarnom ekonomijom. Ustanova „Centar za osobe sa invaliditetom” upisana je u sudski registar privrednog suda u Kraljevu, dana 15.04.2010.godine. Ustanova pruža usluge socijalne zaštite „Dnevni boravak“ koji podrazumeva socijalni servis za decu, mlade, odrasle i stari sa intelektualnim teškoćama, u kome…