SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO: Udruženje za pomoć i unapređenje položaja dece i mladih sa posebnim potrebama „Osmeh na dlanu“

Autor C.S.P.

Udruženje „Osmeh na dlanu“  je registrovao 2011. godine sa ciljem da unapredi položaj osoba sa posebnim potrebama i njihovih porodica. Udruženje broji 30 članova različitih dijagnoza i ometenosti: Daunov sindrom,autizam, cerebralna paraliza, distrofija mišića, laka ometenost i drugo. Udruženje se finansira  preko projekata kod Grada Kruševca, minstarstava Vlade Srbije, fondacija, humanitarnih organizacija,prijatelja donatora i realizuje…