Osmeh na dlanu

Udruženje „Osmeh na dlanu“  je registrovao 2011. godine sa ciljem da unapredi položaj osoba sa posebnim potrebama i njihovih porodica.

Udruženje broji 30 članova različitih dijagnoza i ometenosti: Daunov sindrom,autizam, cerebralna paraliza, distrofija mišića, laka ometenost i drugo.

Udruženje se finansira  preko projekata kod Grada Kruševca, minstarstava Vlade Srbije, fondacija, humanitarnih organizacija,prijatelja donatora i realizuje različite vrste aktivnosti i radionica: likovne, sportske, muzičke, edukativne, glumačke, izrade suvenira, humanitartne izložbe i bazare, izlete, kampove za osobe sa invaliditetom kao nosioci projekata ili u partnerstvu sadrugim udruženjima sa sličnim ciljevima.

Već devetu godinu „Osmeh na dlanu“ realizuje javni rad za osobe sa invaliditetom kroz krojačke radionice a koji podržava NSZ Kruševac u periodu od četiri meseca godišnje za 4-8 korisnika u zavisnosti od odobrenih sredstava.

 

ul.Čolak Antina 44/4,  Kruševac

osmehnadlanu37@gmail.com

065-3456-990