Na potezu lokalne samouprave, poruka okruglog stola o socijalnom preduzetništvu

Autor C.S.P.

Iako se mnoga udruženja građana godinama bave nekom vrstom socijalnog preduzetništva, iako je Zakon o socijalnom preduzetništvu u Srbiji usvojen u februaru prošle godine, o ovoj temi se još uvek ne zna dovoljno. Kako bi predstavnicima udruženja, ali i lokalnim samoupravama približili koncept socijalnog preduzetništva, članovi Udruženja „Evrokontakt“ organizovali su okrugli sto o temi „Mogućnosti…

Okrugli sto u Trsteniku

Autor C.S.P.

Danas smo u prostorijama Opstina Trstenik održali okrugli sto na temu „Socijalno preduzetništvo i lokalne zajednice“. U prisustvu reprezentativnih predstavnika svih sektora iz opštine razgovarali smo o tome šta je socijalno preduzetništvo, kakav uticaj može imati na lokalnu zajednicu i na koji način ona može doprineti razvoju ovog inovativnog poslovnog modela. Raduje nas interesovanje i…

Okrugli sto „Socijalno preduzetništvo i lokalne zajednice“ u Varvarinu

Autor C.S.P.

Juče smo u Varvarinu organizovali okrugli sto na temu “Socijalno preduzetništvo i lokalne zajednice“. U prisustvu predstavnika lokalne samouprave, institucija javnog sektora i organizacija civilnog društva razgovaralo se o poslovnom modelu socijalnog preduzetništva koji je kod nas konačno dobio svoje određenje kroz Zakon o socijalnom preduzetništvu koji je Narodna kupština Republike Srbije usvojila u februaru…