SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO: Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac

Autor C.S.P.

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac ima tradiciju dugu 68 godina. Dana 21.februara 1955.osnovan je Sreski odbor saveza gluvih Jugoslavije sa sedištem u Kruševcu. Danas je to Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac, sa sedištem u ul. Brijanovoj broj 7. OOGNK svoje delovanje ostvaruje na području grada Kruševca kao i na području opština Aleksandrovac, Brus,…