Današnji ekološki i društveni izazovi i sve veća svest o ovim pitanjima povećavaju preferencije potrošača za ekološki prihvatljivim i društveno odgovornim proizvodima. Sve veći društveni i zakonodavni pritisci takođe podstiču sve veći broj kompanija da čvrsto integrišu održivost u svoje poslovne strategije kako bi zadržale svoju društvenu dozvolu za rad. Društvene nabavke – kupovina proizvoda i usluga od socijalnih preduzeća koja stavljaju uticaj na prvo mesto – sve se više smatra ključnim pokretačem za društvene inovacije i značajno povećanje održivosti. Omogućava preduzećima da nabave robu i usluge koje su im potrebne na bilo koji način, istovremeno unoseći inovacije, raznolikost i održivost u svoje lance snabdevanja. U međuvremenu, socijalni preduzetnici imaju koristi ne samo od povećanja sopstvenog posla, već i od uticaja koji ostvaruju.
Tema je takođe visoko na dnevnom redu EU. Socijalne nabavke su istaknute u Akcionom planu EU za socijalnu ekonomiju (SEAP) i Tranzicionom putu kao ključni pokretač tranzicije na inkluzivniju, pravedniju i zelenu ekonomiju.