Socijalna ekonomija čini 8% BDP-a Evropskoj uniji, gde postoji 2,8 miliona preduzeća i organizacija socijalne ekonomije koje obezbeđuju ukupno 13,6 miliona radnih mesta.
Socijalna preduzeća dolaze u različitim oblicima i oblicima. Ne postoji jedinstvena pravna forma za društvena preduzeća. Socijalna ekonomija se može odnositi na široku raznolikost preduzeća i26 organizacija: zadruge, zajednička društva, udruženja, fondacije, dobrotvorne organizacije, socijalna preduzeća, dobrotvorne korporacije, dobrovoljne organizacije, itd.. Socijalna preduzeća mogu biti mikro preduzeća kao i velike kompanije koje zapošljavaju stotine ljudi.
Socijalna preduzeća nisu ograničene na određeni sektor; mogu se naći u obrazovanju, zdravstvu, socijalnim uslugama, poljoprivrednoj hrani, bankarstvu, ponovnoj upotrebi i reciklaži, maloprodaji, stanovanju, “zelenoj industriji“ itd.
Fotografija je preuzeta sa https://blog.gale.com/