Na jučerašnjoj konfereciji za novinare u prostorijama #Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac, predstavljen je projekat udruženja #Evrokontakt ’’Kupujmo odgovorno u Kruševcu!’’, čiji je cilj uspostavljanje saradnje između poslovnih aktera koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva sa institucijama javnog sektora i poslovnog sektora iz Kruševca.
Na konferenciji je između ostalog predstavljen i niz edukativnih i promotivnih aktivnosti predviđeni projektom, koje imaju za cilj da lokalnu javnost dodatno upoznaju sa socijalnim preduzetništvom i koristima koje lokalna zajednica može imati od njegovog razvoja.
Ova objava izrađena je u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu #ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. Sadržaj ove publikacije, kao i rezultati prikazani u njoj, isključiva su odgovornost U.G.“Evrokontakt” Kruševac i nužno ne izražava stavove Evropske unije #Eu niti Programa Ujedinjenih nacija za razvoj #UNDP.