Danas smo održali sastanak sa predstavnicima poslovnih subjekata iz Kruševca koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva. Na sastanku smo im predstavili Katalog na kome smo radili nekoliko meseci, koji treba da im pomogne u prodaji njihovih proizvoda.
Pored toga, razgovarali smo o saradnji u budućem periodu na organizovanju izložbe socijalnih preduzetnika koju planiramo u septembru i u aktivnostima javnog zagovaranja lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu da kreiraju posebne mere podrške namenjene socijalnim preduzećima.
Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta Udruženja građana za podršku evropskim integracijama ‘’Evrokontakt’’ iz Kruševca pod nazivom “Kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu”. Projekat je finansijski podržala Trag fondacija kroz program ‘’Pokret Polet’’.