Udruženje distrofičara Rasinskog okruga sa sedištem u Kruševcu je humanitarna, neprofitna organizacija osnovana radi pružanja podrške osobama sa invaliditetom sa posledicama oboljenja od mišićne i neuromišićnedistrofije kao i svim drugim osobama sa invaliditetom.

Organizacija je osnovana 2000.godine i okuplja osobe sa distrofijom iz pet opština Rasinskog okruga – Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Ćićevac i Trstenik.

Misija Udruženja je stvaranje uslova za kvalitetan, samostalan život uzajednici, pružanjem podrške svojim članovima zastupajući ostvarivanjenjihovih prava, unapređenje njihovih preostalih kapaciteta i punu društvenu uključenost.

Osnovni cilj Udruženja je da sa socijalnih polazišta kroz stručni, profesionalni i volonterski rad pruža podršku osobama sa invaliditetom radi ostvarivanja svojih zakonskih prava i putem realizacije raznih aktivnosti i programa poboljša kvalitet života i obezbedi mogućnosti za inkluziju u svoje lokalno okruženje.
Cilj je i uklanjanje arhitektonskih barijera, svih oblika diskriminacije i predrasudaprema OSI i afirmacija Udruženja u lokalnoj sredini koje pruža podršku društvenoj uključenosti osoba sa invaliditetom;
Stvaranje uslova za samostalan život OSI u okrugu lobiranjem i uključivanjem servisa podrške u redovno finansiranje od strane lokalnih samouprava;
Povećanje broja zaposlenih osoba sa neuro-mišićnim i mišićnim oboljenjima na teritoriji Rasinskog okruga edukacijom i zastupanjem njihovih prava;
Uključivanje dece sa invaliditetom u obrazovni sistem putem inkluzije prema njihovim preostalim sposobnostima.

distrofia037@hotmail.com

Petra Kočića b.b. Kruševac

037/461-995