Socijalno preduzetništo: Snažan pojedinac- snažna zajednica

Autor C.S.P.

Iako od socijalnog preduzetništva imaju najviše koristi, ni nakon godinu i po dana od donošenja zakona o tom vidu poslovanja, malo je lokalnih zajednica koje imaju i razumevanja i volje da podrže ovaj inovativni instrument, najviše poznat po zapošljavanje osetljivih i marginalizovanih grupa. O preporukama za kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom…

O važnosti socijalnog preduzetništva – Zajednica je dobra onoliko koliko podržava slabije!

Autor C.S.P.

Zakon o socijalnom preduzetništvu Skupština Srbije usvojila je pre više od godinu i po dana (u februaru 2022. godine). On je osnova za podršku takvom modelu poslovanja u Srbiji. Imajući u vidu da od socijalnog preduzetništva najviše koristi imaju lokalne zajednice, očekuje se da će lokalne samouprave kreirati stimulativni okvir za razvoj socijalnog preduzetništva. Grad…

KOLIKO RAZUMEMO KONCEPT SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA?: Model za razvoj zajednice

Autor C.S.P.

U Deklaracija o pravima čoveka na samom početku je napisano: “Društvene razlike mogu biti zasnovane samo na zajedničkoj koristi”. Šta bi bilo kada bi postojao koncept koji može odgovoriti na zahteve tržišta, a u isto vreme i pobrinuti se da potrebe socijalno ugroženih grupa, potrebe zajednice i ekonomski interes budu podjednako zastupljenikao sastavni deo funkcionisanja…

Prilike za finansiranje

Autor C.S.P.

Objavljen je veoma interesantan tekst o mogućnostima finansiranja socijalnih preduzeća u Srbiji koji je napisao Dragan Srećković iz Koalicija za razvoj solidarne ekonomije Pogledajte čitav tekst na adresi: Prilike za finansiranje socijalnih preduzeća 31

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije poziva

Autor C.S.P.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave…može i online Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na događaj Predstavljanje Smernica za registraciju i sticanje statusa socijalnog preduzetništva koji će biti održan u četvrtak 11.05.2023. od 12h u Kafe bar 16 u ulici Cetinjska 15a, Beograd. Smernice objašnjavaju na koji način socijalna preduzeća, u različitim pravnim formama, mogu…